Fem Aspekter ved en Taushetserklæring

Når bedrifter skal starte nye samarbeid, er det vanlig å inngå taushetserklæringer. Men hva skal egentlig stå der? Vårt tips er å få klart frem hva dere skal samarbeide om, og hva som skal holdes hemmelig - men uten å avsløre den hemmelige informasjonen. 

Fredrik Farstad

Bruk av taushetserklæringer (NDAs) er utbredt i næringslivet. Samtidig kan det være vanskelig å vite hva som er viktig å ta med i en taushetserklæring. Her er fem ting som er verdt å tenke på før taushetserklæringen signeres. 

Vi har også laget en mal både på norsk og engelsk som du kan laste ned. 

1 - Hva er formålet med samarbeidet?

Hvis det er ett tips som er verdt å ta med seg inn i kontraktsforhandlinger, må det være at det er viktigere å være presis angående fakta, enn å vise til alle de rette paragrafene. Dette gjør seg spesielt gjeldene når vi snakker om taushetserklæringer. 

Poenget med en taushetserklæring er å beskytte konkret informasjon fra å bli stjålet, misbrukt eller komme på avveie. Dersom du vil at taushetserklæringen skal være så god som mulig, er det viktig å få klart frem hvilken informasjon det er snakk om. 

I første omgang er det derfor viktig å få frem hva som er formålet med samarbeidet. Det er f.eks. stor forskjell på å skrive om «et forestående samarbeid mellom partene», og «et samarbeid om utvikling av en Part A sin betalingsapp». 

2 - Hva skal være konfidensielt?

På samme måte som det er viktig å være presis når dere definerer formålet med samarbeidet, er det viktig å være presis når dere definerer hva som skal være konfidensielt. Det er ikke meningen å liste opp all informasjonen som skal beskyttes, men i stedet referere til hvilken informasjon det er snakk om. Tipset her er å være presis, uten å skrive ned den informasjonen du ønsker å holde hemmelig. 

3 - Hva skal ikke være konfidensielt?

En annen ting å tenke på er at taushetsplikten ikke bør være for streng. Det finnes mange grunner til å lempe litt på kravene, slik som å gjøre det enklere for motparten å reklamere for samarbeidsprosjektet, og å bedre samarbeidsklimaet. 

Det finnes også rettslige grunner: Jo mer generell og absolutt taushetserklæringen er utformet, desto enklere er det for retten å sette den til side. Derfor er det ofte bedre å skille mellom det som må holdes hemmelig, og det som ikke er så viktig at holdes hemmelig. 

4 - Bindende avtale?

For å være sikker på at avtalen dere signerer er bindende for motparten, er det alltid greit å sjekke om representanten fra motparten har rett til å binde selskapet. Dersom du er usikker, kan du enkelt sjekke hvem som har signaturrett, ved å søke om firmaet på proff.no

5 - Hva er konsekvensen av brudd?

Avslutningsvis er det lurt å tenke gjennom hva som skal være konsekvensen av å bryte taushetsplikten. Dersom dere vil at det skal være spesielle konsekvenser av å bryte taushetsplikten, må dette avtales i taushetserklæringen. Når taushetsplikten først er brutt, er det for sent å begynne å tenke på dette. 

Snakk med Papirbretterne - Vi kan ta papirarbeidet

Dersom du ønsker hjelp med papirarbeidet, er vi i Origami Paperworks klare for å bistå! Du når oss på hei@origamipaperworks.com eller telefon 413 10 101.

Blogg

Nye pensjonsregler fra 2022

Vibeke Lunde
Blogg

Må det inngås avtale for å jobbe på hjemmekontor?

Heidi Flåthe
Blogg

10 tips for god likviditetsstyring

Lene Aspen Nilsen

SI HEI

Kverndalsgata 8

3717 Skien

Norway