PAPIRARBEID, KONTROLL OG INNSIKT

Origami leverer tjenester som gir selskapsledere bedre innsikt og kontroll i hverdagen. Vi tar oss av papirarbeidet mens gründere tar seg av kjernevirksomheten.

artifacts

PAPERWORKS

Papirarbeid er våre grunntjenester. Vi kan hjelpe deg med alt fra postmottak, fakturering og offentlig rapportering til varemerkeregistrering og emisjoner.

 • Fakturering
 • Regnskap
 • Offentlig rapportering
 • Kontrakter
 • Varemerker
 • Emisjoner
 • Kapitalforhøyelse
fox

INNSIKT

De beste beslutningene er gjort med et godt datagrunnlag. Vi hjelper med tallene bak tallene slik at du kan ta bedre beslutninger.

 • Månedsrapporter
 • KPIer
 • Forholdstall
 • Nøkkeltall
 • Lønnsomhetsanalyser
 • Styrerapportering
owl

VERKTØY

 • Lønnsomhet
 • Likviditetsprognoser
 • Salgsresultater
bunny
footer

SI HEI

Kverndalsgata 8

3717 Skien

Norway

Basket

Your basket is empty