PAPIRARBEID, KONTROLL OG INNSIKT

Origami leverer tjenester som gir selskapsledere bedre innsikt og kontroll i hverdagen. Vi tar oss av papirarbeidet mens gründere tar seg av kjernevirksomheten.

artifacts

INNSIKT

De beste beslutningene er gjort med et godt datagrunnlag. Vi hjelper med tallene bak tallene slik at du kan ta bedre beslutninger.owl

PAPERWORKS


Papirarbeid er våre grunntjenester. Vi kan hjelpe deg med alt fra postmottak, fakturering og offentlig rapportering til varemerkeregistrering og emisjoner.fox

REGISTRERE VAREMERKE

Ønsker du å sikre deg eneretten til navnet til bedriften eller produktet ditt, slagordet dere bruker, eller logoen dere har designet? Dette gjør du ved å registrere navnet, slagordet eller logoen som et varemerke.

paper with pensil

VERKTØY

Med tilgang til våre verktøy kan du løpende ha kontroll og innsikt i egen bedrift. footer

SI HEI

Kverndalsgata 8

3717 Skien

Norway

Basket

Your basket is empty