PAPIRARBEID, KONTROLL OG INNSIKT

Origami leverer tjenester som gir selskapsledere bedre innsikt og kontroll i hverdagen. Vi tar oss av papirarbeidet mens gründere tar seg av kjernevirksomheten.

artifacts

INNSIKT

De beste beslutningene er gjort med et godt datagrunnlag. Vi hjelper med tallene bak tallene slik at du kan ta bedre beslutninger.

  owl

  REGISTRERE VAREMERKE

  Ved å registrere varemerke sikrer du deg eneretten til bedriftens navn, produktet ditt, slagordet dere bruker, eller logoen dere har designet.

  Registrere Varemerke

  STARTE AKSJESELSKAP (AS)

  Når du skal starte en bedrift, må du velge hvilken selskapsform selskapet skal ha. Vi i Origami anbefaler i de fleste tilfeller å starte et aksjeselskap (AS). Vi hjelper deg gjerne med å starte aksjeselskap (AS) -  enten du vil gjøre litt eller mye selv.

  PAPERWORKS

  Papirarbeid er våre grunntjenester. Vi kan hjelpe deg med alt fra postmottak, fakturering, regnskap, lønn og offentlig rapportering til varemerkeregistrering og emisjoner.

   VERKTØY

   Med tilgang til våre verktøy kan du løpende ha kontroll og innsikt i egen bedrift. 

   footer

   SI HEI

   Kverndalsgata 8

   3717 Skien

   Norway