ARBEIDSKONTRAKT: MAL ARBEIDSAVTALE SOMMERJOBB

Gratis mal arbeidsavtale for sommerjobb.

Har du sommerjobb, men ikke arbeidsavtale? Alle har rett på å få en skriftlig kontrakt - også hvis sommerjobben «bare» varer noen uker.

Her har du en arbeidskontrakt du kan bruke for sommerjobb.

SI HEI

Kverndalsgata 8

3717 Skien

Norway