Hvordan Starte et Aksjeselskap (AS)?

Du kan starte et aksjeselskap (AS) i tre enkle steg: 1) Avholde et stiftelsesmøte og utarbeide stiftelsesdokumenter. 2) Betale aksjekapitalen og få bekreftelse fra banken. 3) Registrere selskapet i Foretaksregisteret. 

Fredrik Farstad

Når du skal starte et aksjeselskap (AS) kan det være vanskelig å hva som skal gjøres først. Vårt tips er å følge disse tre stegene når du skal stifte et AS, for å gjøre prosessen så rask og smertefri som mulig:

  • Når du skal starte et aksjeselskap (AS) kan det være vanskelig å hva som skal gjøres først. Vårt tips er å følge disse tre stegene når du skal stifte et AS, for å gjøre prosessen så rask og smertefri som mulig:

Steg 1: Stiftelsesmøte

Det første du må gjøre for å starte et AS er å avholde et stiftelsesmøte. Her skal du, og eventuelt andre aksjonærer, bestemme detaljene for selskapet, slik som selskapets navn, hvor stor aksjekapitalen skal være, aksjens pålydende og hva selskapet skal drive med. 

Dere skriver ned det dere blir enige om i et dokument som kalles stiftelsesdokument. Tradisjonelt ble stiftelsesdokumentet skrevet som et referat fra stiftelsesmøtet, og inneholdt alle detaljene, og selskapets vedtekter. Slik er det strengt tatt fortsatt, men det er veldig vanlig å bruke maler for å enkelt få med alt som må med. Du kan derfor fint bruke vår mal på stiftelsesdokument og vedtekter. Alternativt kan du bruke Altinns skjema

Vær obs på at når stiftelsesdokumentet er signert og datert, så er selskapet stiftet. Det er derfor for sent å trekke seg. De neste stegene handler om å registrere selskapet.

Steg 2: Bekreftelse på innbetalt aksjekapital

Neste steg er å åpne en bankkonto for det nye selskapet. Når bankkontoen er åpnet, skal dere betale inn aksjekapitalen. Det er dere (aksjeeierne) som bestemte hvor mye aksjekapital som selskapet skal ha. Lovens minimumskrav er 30 000 kroner, men mange bedrifter har behov for å starte med noe mer kapital. 

Når hele aksjekapitalen er kommet på konto, kan dere be banken om å lage en bekreftelse på at aksjekapitalen er innbetalt. Denne bekreftelsen trenger dere for å få registrert selskapet i Foretaksregisteret. 

Steg 3: Registrere selskapet i Foretaksregisteret

Til sist må dere registrere selskapet i Foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret). Dette gjør dere ved å fylle inn "Samordnet registermelding" i Altinn, og legge ved stiftelsesdokumentet, vedtektene og bekreftelsen fra banken. Pass på å registrere selskapet i Foretaksregisteret innen tre måneder etter dere signerte stiftelsesdokumentet. 

Når dere og banken har signert meldingen i Altinn, er det bare å vente på å få tildelt et organisasjonsnummer fra Foretaksregisteret.

Snakk med Papirbretterne - Vi kan ta papirarbeidet

Hvis du trenger hjelp til å stifte selskapet ditt, eller bare ønsker en ekstra sikkerhet ved å ha oss med på laget, er det bare å ta kontakt med oss i Origami Paperworks. Vi er glade i papirarbeid og hjelper deg gjerne! Du når oss på hei@origamipaperworks.com eller telefon 916 35 938.

Blogg

Nye pensjonsregler fra 2022

Vibeke Lunde
Blogg

Må det inngås avtale for å jobbe på hjemmekontor?

Heidi Flåthe
Blogg

10 tips for god likviditetsstyring

Lene Aspen Nilsen

SI HEI

Kverndalsgata 8

3717 Skien

Norway