MAL FOR STIFTELSESDOKUMENT OG VEDTEKTER

Stiftelsesdokument og vedtekter for oppstart av aksjeselskap.

Mal for stiftelsesdokument og vedtekter for bruk når du skal starte et aksjeselskap (AS).

SI HEI

Kverndalsgata 8

3717 Skien

Norway